Titularitat del lloc Web

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se li facilita la següent informació general sobre aquest lloc web:

  • Domini: http://www.sebasweb.com/
  • DNI: 43413153-D
  • Titular: Manuel Sebastián Valle
  • Domicili Social: Apartado de Correos Nº87, 08348 Cabrils, España
  • Telèfon: +34 639 767 059
  • Correu Electrònic: gestio@sebasweb.com

Ús General del lloc Web

Les presents condicions generals d'ús dels serveis oferts en http://www.sebasweb.com/, són subscrites per Manuel Sebastià (en endavant Sebasweb) i d'una altra banda, per l'usuari. Els usuaris poden tenir accés i veure el contingut d'aquest lloc web gratuïtament, d'acord amb aquests termes i a qualsevol terme específic descrit en cada contingut.

Contingut i Ús

Els usuaris que accedeixin a la web de Sebasweb, ho faran conforme a la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contrària a l'establerta i / o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de Sebasweb o de tercers usuaris. Els usuaris no copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan els conenidos.

Els idiomes emprats per Sebasweb seran l'Espanyol, Català, Anglès i Francès, sense perjudici d'utilitzar altres llengües, tant nacionals com autonòmiques, lliurement i sense previ avís. Sebasweb no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment dels idiomes del web per l'usuari ni de les conseqüències. Sebasweb podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, no responsabilitzant-se de les conseqüències que puguin afectar els usuaris.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos així com la informació i continguts que es recullen en http://www.sebasweb.com/ estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Sebasweb i no es premite la reproducció i / o publicació total o parcial del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix.

Sebasweb vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penitenciàries que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Finalitat

La finalitat d'aquest tractament de Sebasweb, és el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com la tasca d'informació.

Enllaços

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de Sebasweb té finalitat només informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre ells.

Política de Privacitat

L'usuari i titular de les dades queda informat, i dona el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis seves dades personals quedaran incorporades a les bases de dades de Sebasweb, per tal de poder-li oferir els nostres serveis.

Sebasweb es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

Limitació de Responsabilitat

Sebasweb no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Sebasweb, en aquests casos Sebasweb no es farà responsable dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

Sebasweb ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

Llei aplicable i Jurisdicció

Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, Energia Zen i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació aquí.